Falcon BMS

Falcon BMS

Miễn phí
Falcon BMS là một chuyến bay chiến đấu phỏng rất nổi tiếng trong chiến đấu sim phi công
Người dùng đánh giá
3.8  (23 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.0
Phiên bản mới nhất:
4.32 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
vBulletin Solutions
Falcon BMS (F4) là một chuyến bay chiến đấu phỏng. Nó mô hình Lockheed-Martin F-16C Chặn 50/52 trong toàn diện cuộc chiến trên Korean Peninsula. F4 đã nổi tiếng trong chiến đấu sim phi công sự của nó cầm súng chặt vừa phải chiến dịch tranh cử động cơ, chi tiết máy bay avionics, và đa-cầu thủ có khả năng. Continual phát triển trong các mô phỏng bởi cộng đồng người đã cho phép F4 để sống năm sau khi MicroProse studios sẽ tắt và chính thức phát triển của chủ sim ngừng lại.
Thông tin được cập nhật vào: